O NÁS

Kdo jsme a co chceme

Jsme hnutím lidí, kteří chtějí něco udělat pro zdraví svých spoluobčanů a jejich všestranný rozvoj. Zdraví a štěstí člověka stojí pro nás na nejvyšší příčce základních lidských hodnot. Máme smysl pro odpovědnost, realitu, organizační schopnosti a nejsme zatíženi politickým hašteřením. Věříme, že rozumným a účelným hospodařením je možné dosáhnout dalšího rozkvětu měst a obcí v souladu se zájmy občanů.
Chceme zdravé město pro zdravé občany. Chceme město přívětivé pro život.

A co to je? Především místo, kde na prvním místě jsou jeho občané, lidé, turisté, děti, služby, možnosti a příležitosti, nikoliv výstavba, auta, politické boje…

Věříme, že rozumným a účelným hospodařením je možné dosáhnout dalšího rozkvětu Liberce v souladu se zájmy občanů.

Chceme řešit konkrétní problémy. Bez zatížení politickým hašteřením.

Své zkušenosti chceme uplatnit ve prospěch našich občanů v rámci práce městského zastupitelstva a městské rady.

Vedení USZ

PŘEDSEDNICTVO

 • Ing. Jiří Veselka

  předseda
 • Ing. Vojtěch Čihař

  místopředseda
 • Petr Mánek

  člen
členy jsou dále předsedové MO a předseda KRK

SMÍRČÍ KOMISE

 • PaedDr. Pavel Landa

  předseda
 • Josef Kalužný

  člen

KONTROLA A REVIZE

 • Ing. Štefanie Bahníková

  předseda
 • Zdena Marková

  člen

Naše organizace

Zásady

Jsme hnutím lidí, kteří chtějí něco udělat pro zdraví svých spoluobčanů a jejich všestranný rozvoj. Zdraví a štěstí člověka stojí pro nás na nejvyšší příčce základních lidských hodnot. Máme smysl pro odpovědnost, realitu, organizační schopnosti a nejsme zatíženi politickým hašteřením. Věříme, že rozumným a účelným hospodařením je možné dosáhnout dalšího rozkvětu měst a obcí v souladu se zájmy občanů.
Naše hlavní zásady jsou
zdraví a spokojení lidé, zdravé a sebevědomé děti
zdravé životní prostředí a dodržování ekologických pravidel
konec prosazování skupinových zájmů na úkor občanů
uvážlivé hospodaření s finančními prostředky města
aktivní sportovní a kulturní vyžití podporující všestranný rozvoj osobnosti jako prevence kriminality, drog a civilizačních chorob

Historie

Politické hnutí Liberecká unie pro sport a zdraví (LUSZ) vzniklo v roce 1998 jako odpověď na stále se zhoršující situaci v oblasti financování masového sportu a zejména oddílů dětí a mládeže v Liberci.
Díky podpoře svých voličů získala 2 mandáty v zastupitelstvu města Liberce a jedno místo v radě města. Také další členové a příznivci LUSZ aktivně pracovali v komisích, výborech a pracovních skupinách města.
V roce 2000 se Ing. Jiří Veselka stal náměstkem primátora zodpovědným za oblast rozvoje a územního plánování Statutárního města Liberec a začal uvádět do praxe hlavní body volebního programu: "rozumné hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a odpovědný a lidský přístup". Přestože byla LUSZ zakládána s úmyslem působit především v komunální politice našeho města, vznikla spontánně na základě tlaku příznivců z okresů Jablonec, Semily a Česká Lípa kandidátka LUSZ do krajských voleb 2000. Kandidátka se přiblížila hranici 5%.
V roce 2001 byly upraveny stanovy tak, aby umožňovaly vznik dalších místních organizací a název byl změněn na Unie pro sport a zdraví (USZ).
LUSZ/USZ splnila svůj slib, že bude podporovat kromě sportu i zdravý životní styl a s tím související ochranu životního prostředí. Vyhověla také žádosti strany Zelených, aby její zástupci posílili kandidátní listinu Zelených v parlamentních volbách prostřednictvím Ing. Jiřího Veselky a Mirko Gräfa.
V listopadu 2002 proběhly komunální volby do městských a obecních zastupitelstev. V souvislosti s těmito volbami vzniklo 11 místních organizací.
19.11.2003 proběhla historicky první celostátní konference USZ. Nově byly zvoleny nejvyšší orgány hnutí – Předsednictvo, Kontrolní a revizní komise a Smírčí komise. Program a závěry celostátní konference.
Podzim 2004 - pro volby do zastupitelstva Libereckého kraje se Unie pro sport a zdraví rozhodla vytvořit koalici společně s Demokratickou regionální stranou a navázat tak na společné úspěchy v komunální politice.